ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες επιβάλλεται τα οικόπεδα να καθαρίζονται από τυχόν στερεά απόβλητα ή ακόμα και από τα ψηλά χόρτα. Κυρίως για θέματα υγείας, καθαριότητας αλλά και για τυχόν κινδύνους όπως φωτιές, φίδια κτλ.

Στη Kefalonia Cleianing Services αναλαμβάνουμε την καθαριότητα των οικοπέδων σας με τους εξής 2 τρόπους:

  • Ολοκληρωτικός καθαρισμός οικοπέδων, αποκομιδή μπάζων και σάρωση του οικοπέδου με μηχανήματα.
  • Αποψίλωση του οικοπέδου με χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Επίσης

  • Το οικόπεδο σας θα καθαριστεί απο τα ενοχλητικά αγριόχορτα θα δείχνει και θα είναι καθαρό.
  • Το μηχάνημα θα αναλάβει να καθαρίσει και να ισοπεδώσει το οικοπεδό σας
  • Τα απόβλητα που θα συγκεντρωθούν θα φορτωθούν σε φορτηγό για την τελική τους απομάκρυνση.