ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΗΠΟΥ

Προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης κήπων οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μακροβιότητα του.
 

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Κοπή χλοοτάπητα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της ποικιλίας του χλοοτάπητα.
  • Κλάδεμα όλων ανεξαρτήτως των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.
  • Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα ) των ζιζανίων όταν και όπου εμφανίζονται.
  • Καθολική ή μερική λίπανση όλων, ανεξαρτήτως των φυτών καθώς και του χλοοτάπητα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.
  • Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων.
  • Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων.
  • Ανανέωση όλων των εποχικών φυτών.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση αρδευτικού ποτίσματος.
  • Οικολογική στρατηγική κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.