ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Αφαίρεση υπολειμμάτων, χρωμάτων ,κόλλες, στόκοι, μπάζα, σκόνες.

Λεπτομερής καθαρισμός σε όλες τις επιφάνειες του κτηρίου σας.

Αναλυτικά προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Καθαρισμός δαπέδων, με ειδικά περιστροφικά μηχανήματα, καθαρισμός των αρμών.
  • Καθαρισμός τζαμιών- αλουμινίων, αφαίρεση ξένων στοιχείων (μπογιές, αυτοκόλλητα, σιλικόνη, χρώματα).
  • Καθαρισμός τοίχων με μηχανήματα υψηλής απορρόφησης σκόνης.
  • Καθαρισμός στις πόρτες
  • Καθαρισμός σε ντουλάπες και ερμάρια.
  • Καθαρισμός κουζίνας
  • Καθαρισμός wc, αποκόλληση στόκων.
  • Καθαρισμός αποθήκης-ταράτσας- χώρων στάθμευσης.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κτηρίου