ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η διαφάνεια,  η εγκυρότητα,  η συνέπεια στις υπηρεσίες μας δεν μας ξεχωρίζει τυχαία.

Η Kefalonia Clieaning Services χρησιμοποιεί αποκλειστικά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ υλικά και καθαριστικά  και αυτό αποδεικνύεται.