ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Το τεχνικό δυναμικό της Kefalonia Cleaning Services είναι άριστα εκπαιδευμένο ,παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης.

Η κάθε επίσκεψη περιλαμβάνει ανάλυση και επεξεργασία τoυ νερού της πισίνας , βούρτσισμα και σκούπισμα πυθμένα και των τοιχωμάτων, συντήρηση και έλεγχο μηχανολογικoύ εξοπλισμού και καθαρισμό φίλτρων.